Run sinh lý là gì, nguyên nhân, cơ chế, ý nghĩa?

Viết bởi HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CHUYÊN MÔN 24/7 (Tel: 0968 556 133). vào

Run sinh lý là gì, nguyên nhân, cơ chế, ý nghĩa, hình ảnh

MÔ TẢ

Run sinh lý có tần số 7- to 12-Hz điển hình quan sát được ở tay khi duỗi (run tư thế) 4,18,171 Run sinh lý xảy ra ở mọi người bình thường, mặc dù có thể không quan sát đươc bằng mắt thường. Run sinh lý tăng lên (khi mà chứng run được chú ý tới) là bởi các yếu tố kích thích như là cường giáp, hạ đường huyết, tình trạng cai, lo âu hoặc sợ hãi.

GIẢI PHẪU THẦN KINH VÀ GIẢI PHẪU ĐỊNH KHU
→ Hệ thần kinh giao cảm
× Các nhóm cơ đồng vận và đối vận

CƠ CHẾ

Run sinh lý có nguồn gốc cơ học là sự dao động giũa nhóm cơ đồng vận và đối vận do hiệu quả phối hợp của các neurons vận động phát xung, sự phản hồi đồng bộ của các thoi cơ và các đặc tính cơ học của chi thể. Run sinh lý gây ra bởi sự tăng catecholamines trong tuần hoàn (vd.adrenaline, noradrenaline) và/hoặc tăng bài xuất catecholamine receptor (vd. cường giáp), làm tăng sự co rút các đơn vị vận động.

Ý NGHĨA

Run sinh lý không có ý nghĩa trên lâm sàng. Run sinh lý tăng lên có thể liên quan tới một số rối loạn (vd. cường giáp, ngộ độc các chất giống giao cảm, tình trạng cai).

NGUYÊN NHÂN

Phổ biến

•    Bình thường

Ít phổ biến (run sinh lý tăng lên)

•    Cường giáp

•    Hạ đường huyết

•    Tình trạng cai

•    Sử dụng các chất tương tự giao cảm

•    Mệt mỏi

•    Lo lắng

•    Sợ hãi


Bài viết cũ hơn Bài Viết Mới

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large