CROUP - Bệnh viêm thanh khí quản cấp

Viết bởi ThuocdongyDsl.com (Tel: 0968 556 133). vào


Là bệnh lý viêm nhiễm thanh quản - khí quản


1. Nguyên nhân 


Thường gây ra bới virus. Trong đó Parainfluenza là tác nhân phổ biến nhất . parainfluenza virus có 3 type
Type 1 là tác nhân phổ biến nhất thường gây bệnh vào mùa thu- đông
Type 2 cũng có thể gây những đợt dịch nhwung nhẹ hơn type 1
Type 3 Gây những ca bệnh lẻ tẻ và nặng hơn type 1, 2
Các chủng virus khác như : RSV, Human coronavirus NL63, sở , cúm , rhinovirus….
Croup cũng có thể gây ra bởi vi khuẩn nhưng ít gặp hơn 
Mycoplasma Pneumonie gây Croup nhẹ 
Croup bị bội nhiễm thường do các vi khuẩn sau : tụ cầu (Staphylococcus aureus ), liên cầu khuẩn (Streptococcus pyogenes ) , phế cầu(Streptococcus pneumoniae )


2. Đối tượng nào dễ bị croup ?


Trẻ con từ 6- 36 tháng dễ bị hơn cả
Bé trai bị nhiều hơn bé gái , tỉ lệ 1.4/ 1
Cuối thu đầu đông bệnh gặThemeSyntaxError[Illegal template name template_1]


Bài viết cũ hơn Bài Viết Mới

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large